Forandringshuset - Trine Geerthsen

Proceskonsulent, mødeleder og coach

Forandringshuset kan særligt godt lide at hjælpe sine kunder med .......

  1. at udvikle teams
  2. forløb omkring samarbejde og kommunikation - ofte med udgangspunkt i Insights personprofiler
  3. at mægle i konfliktsituationer - så alle parter kommer godt igennem
  4. proces-/mødefacilitering - møder skal være effektive, dynamiske og rumme alle persontyper!
  5. coachingsamtaler - enten fordi der skal håndteres stress, relationer, adfærd eller mønstre
  6. workshops/indlæg om psykisk trivsel - bl.a. under overskriften "Er du vitaminer eller gift for dine kollegaer?"
  7. værdiprocesser - både implementering, vedligehold og værdibeskrivelser
  8. strategiseminarer - at sætte kursen, arbejde med mission og vision - og lave en realistisk plan
  9. input til afholdelse af MUS, TUS, GRUS - eller med at tage selve samtalerne
  10. kurser i Grafisk Facilitering - så bl.a. møder, oplæg og strategier visualiseres og bedre huskes - også længe efter.......

Nedenfor følger et eksempel på en appetitvækker til et indlæg/en temadag om samarbejde og kommunikation ud fra Insights fire farver.


Hvorfor er de andre så mærkelige?

Hvorfor er der mennesker, der kun kan løse opgaver 120%, mens andre trives fint med 80%? Og hvorfor er der nogen, der altid siger noget på møderne - også inden spørgsmålet er stillet, mens andre holder sig tilbage og kun får ytret noget ganske sjældent? Og hvorfor er nogle mennesker så direkte i kommunikationen, at de blæser håret bagover på andre med ord som 'en skovl er en skovl og .......', mens andre pakker budskaberne så nænsomt ind, at modtagerne har svært ved at afkode, hvad meningen egentlig er?

Svaret er ....... forskellighed! Og det havde du nok regnet ud?! Man siger, at verden ville være kedelig, hvis der ikke var forskellighed. I praksis fører forskellighed på en arbejdsplads dog ofte til kommunikationsvanskeligheder og udfordringer på samarbejdsfronten. I hvert fald når man glemmer at andres (kollegers) 'mærkelige' adfærd og reaktionsmåder kan være lige så god og rigtig som ens egen - den er bare anderledes. 

For at booste samarbejdet og kommunikationen kan et indspark om forskellige persontyper - og deres måde at handle, reagere og interagere med andre på - måske give inspiration til håndtering af de daglige udfordringer. Og måske give idéer til, hvordan nogle opgaver og samarbejdsrelationer kan optimeres - til gavn for både det psykiske arbejdsmiljø, men også for effektiviteten og kvaliteten af arbejdet.


Insights persontypologier. Hvert menneske har sin unikke farvekombination. De fleste mennesker har præference for at bruge særligt en eller to af farveenergierne. Hvad er mon din præference?